Animacja 3D organizmów wodnych

HYDROPOLIS

Produkcja i animacja: Plankton.tv
przy współpracy New Amsterdam i ARTFM

Symbion pandora - animacja 3d

Animacja organizmów wodnych

Wrocławskie Hydropolis to pierwsze w Polsce miasto wodne pod ziemią. Wystawa Muzeum zadomowiła się w zabytkowym, XIX-wiecznym podziemnym zbiorniku wody czystej o powierzchni 4000 m². W centrum wody wykorzystano przede wszystkim nowoczesne formy multimedialne – na zwiedzających czekają interaktywne instalacje podzielone na osiem stałych stref tematycznych.

Organizm wodny Pinnularia saprophila

Plankton odpowiedzialny jest za przygotowanie interaktywnej platformy naukowej. Każdy z opracowanych w naszym studio mikroorganizmów został dokładnie odwzorowany, a jego animacja przygotowana w oparciu o materiały naukowe.

© 2016 Studio Animacji Plankton TV, Kraków