TVN METRO / KORKI TV

TVN METRO / KORKI TV

Projekt: Krzysiek Urbański Fisio
Animacja: Krzysiek Urbański Fisio
Muzyka: Krzysiek Urbański Fisio

TVN METRO / KORKI TVTVN METRO / KORKI TV

Oprawa graficzna produkcji TVN dla METRO.

Wsparcie dla uczniów klas maturalnych, oraz klas 8.

TVN METRO / KORKI TVTVN METRO / KORKI TV

© 2020 Studio Animacji Plankton TV, Kraków