Fundacja TVN spot COVIT-19 — Ftvn Sms

Fundacja TVN spot COVIT-19

Design: Łukasz Markiewicz, Krzysiek Urbański
Animation: Krzysiek Urbański
Music: Krzysiek Urbański

Fundacja TVN spot COVIT-19 — Zostan W Domu Laptop

Fundacja TVN nie jesteś sam

Kampania telewizyjna 3 sporów dla "Fundacji TVN nie jesteś sam". Każdy może pomagać, nie wychodząc z domu. Spoty w całości powstały w warunkach domowych. Projekty, animacja i muzyka to kompleksowe działania grupy planktonowej.

Fundacja TVN spot COVIT-19 — Zostan W DomuFundacja TVN spot COVIT-19 — Ftvn Sms

Zostańmy w domu i pomagajmy

Fundacja TVN spot COVIT-19 — Ftvn Sms

© 2020 Studio Animacji Plankton TV, Kraków